THÔNG BÁO TU NGHIỆP SINH

.............................

..

Đọc thêm
THÔNG BÁO TU NGHIỆP SINH

.............................

..

Đọc thêm
THÔNG BÁO TU NGHIỆP SINH

.............................

..

Đọc thêm
THÔNG BÁO TU NGHIỆP SINH

.............................

..

Đọc thêm
THÔNG BÁO HỘI THẢO

.............................

..

Đọc thêm
Thông Báo Hội Thảo

.............................

Đọc thêm
Thông Tin Tuyển Dụng

.............................

..

Đọc thêm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QLKHCN - HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc triển khai chương trình tự động hóa quốc tế của trường ĐH Khoa học và

Công nghệ Đài Loan

Kính gửi: Các em sinh viên chuyên ngành khoa Điện - Điện tử, khoa Cơ khí.
Theo làm việc giữa Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM và
Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Nam Đài Loan về nhu cầu
tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp thuộc chuyên ngành Điện - Điện tử và Cơ khí đi học
tập miễn phí tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Nam Đài Loan nhằm
cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp tại Đài Loan và doanh nghiệp Đài
Loan tại Việt Nam.
1. Nội dung chương trình
- Thời gian đào tạo: Từ tháng 9/2018 – 6/2020.
- Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh và tiếng Việt Nam.
- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên năm 3 tốt nghiệp Cao đẳng các ngành kỹ thuật
Điện - Điện tử và Cơ khí hoặc liên quan đến kỹ thuật.
- Số lượng tuyển sinh: 40 người.
- Chế độ ưu đãi:
 MIỄN HỌC PHÍ: 165.000.000 VNĐ;
 MIỄN PHÍ KÝ THÚC XÁ;
 TRỢ CẤP $5.000TWD (3.750.000đ/tháng;
 Thời gian thực tập cung cấp 3 bữa cơm.
2. Sau khi tốt nghiệp
- Chứng nhận bằng cử nhân được công nhận trên toàn thế giới.
- Thực tập viên biểu hiện tốt sẽ trở thành quản lý tại công ty dệt may Nam Phang.
- Các kỹ năng tiếng Trung và tiếng Anh, có thể phục vụ như là một kỹ sư tự động
cho bất kỳ công ty hệ thống tự động hóa (trong nước hoặc ngoài nước).
- Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 25/6/2018.
- Ngày phỏng vấn: từ ngày 2-6 tháng 7/2018.
- Ngày thông báo nhập học: ngày 13/7/2018.
Mọi thắc mắc liên hệ trực phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (A05)
trường CĐ Công Thương TP.HCM hoặc điện thoại số 0919708176 (Thầy
Phượng)./.

P. QLKHCN HTQT