Nên hỏi nhà tuyển dụng về những vấn đề gì khi phỏng vấn?

Nên hỏi nhà tuyển dụng về những vấn đề gì khi phỏng vấn?

Đọc thêm
Những điểm mới trong quy chế thi THPT quốc gia 2017

.............................

Những điểm mới trong quy chế thi THPT quốc gia 2017

Đọc thêm
Những phương pháp giúp thư giãn tại nơi làm việc

.............................

Những phương pháp giúp thư giãn tại nơi làm việc

Đọc thêm
Tìm việc online – bạn đã biết cách để thành công?

.............................

Tìm việc online – bạn đã biết cách để thành công?

Đọc thêm
3 nghề nghiệp triển vọng nhất hiện nay là gì?

.............................

3 nghề nghiệp triển vọng nhất hiện nay là gì?

Đọc thêm
Thông báo Chương trình “Ngày hội việc làm năm 2017”

.............................

Ngày hội việc làm năm 2017

Đọc thêm
Những điểm mới trong quy chế thi THPT quốc gia 2017

.............................

Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

Đọc thêm

Xin Thông Báo Tới Các Bạn Sinh Viên K.38
Thứ 7 Ngày 28/10/2017
Làm lễ phát bằng tốt nghiệp cho các bạn SV K.38 ở trên hội trường, và có các doanh nghiệp tới tuyển dung trực tiếp các bạn SV của trường ở dưới sân trường.
Nay TT trân trọng thông báo tới các bạn SV làm lễ nhận bằng rồi xuống dưới sân trường tham dự tuyền dụng của các công ty