Thông Tin Tuyển Dụng

Thursday,22/11/2018 09:03:00 728

..

 TUYỂN DỤNG SINH VIÊN/HỌC SINH MỚI TỐT NGHIỆP CHO VỊ TRÍ KỸ THUẬT VIÊN SẢN XUẤT (BẬC 1, 2)

Yêu cầu:
Ứng viên đã hoặc sẽ tốt nghiệp trong năm 2018 thuộc một trong các nhóm sau: 
1/ Cao Đẳng (chuyên ngành kỹ thuật: Điện-Điện tử, Cơ khí - Cơ điện tử và các chuyên ngành liên quan).
2/ Trung Cấp (tất cả chuyên ngành). 
3/ Trung học phổ thông. KHUYẾN KHÍCH CÁC BẠN NỮ ỨNG TUYỂN CHO VỊ TRÍ NÀY.

Liên Hệ: TT Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp

Điện Thoại: 028.62881352

Phòng A.09