Phân công trách nhiệm

Trung tâm hiện nay bao gồm 1 Giám đốc phụ trách chung và 4 nhân viên nghiệp vụ:

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1 Lê Quang Vinh Giám đốc Phụ trách chung
2 Hồ Phước Lộc Nhân viên Phụ trách các hoạt động ngoại khóa – kỹ năng mềm liên quan đến sinh viên học sinh
3 Võ Việt Hà Nhân viên Phụ trách hoạt động quan hệ Doanh nghiệp
4 Ngô Thị Phương Loan Nhân viên Phụ trách văn phòng và thu chi các hoạt động của trung tâm
5 Nguyễn Thị Hoài Nhân viên Phụ trách giới thiệu việc làm sinh viên học sinh
yoast seo premium free