Các Đơn Vị Ký Kết Hợp Tác Với Nhà Trường

1/  Cty Cổ Phần CAREERBUILDER

2/  Cty TNHH MTV Công Nghiệp Huafu

3/  Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Điện - Điện Lạnh Châu Huệ Trung

4/  Cty Cổ Phần Dệt Trần Hiệp Thành

5/  Cty Cổ Phần Xuất Khẩu Lao Động và Dịch Vụ Thương Mại Biển Đông

6/  Cty Cổ Phần Địa Ốc Xây Dựng Thương Mại An Cường

7/  Cty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản An Phú Hưng Việt Nam

8/  Trung Tâm DVVL và HTDN Các KCX & CN Thành Phố Hồ Chí Minh

9/  Cty Cổ Phần Sợi Thế Kỷ

10/ Cty Cổ Phần Đại Đồng Tiến

11/ Cty Cổ Phần Phát Hành Sách Khu Vực II

12/ Cty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Cát Thái

13/ Cty TNHH KHKT Texhong Ngân Long

14/ Cty TNHH Luthai Việt Nam

15/ Cty TNHH Việt Nam SAMHO

16/ Cty TNHH BROTEX 

17/ Cty Cổ Phần Dịch Vụ Hợp Tác Quốc Tế - CICS

18/ Ngân Hàng SACOMBANK

19/ Ngân Hàng VPBANK