Giới thiệu chung

Thursday,01/6/2017 07:52:00 1119

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM

Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp trường Cao đẳng Công thương TP.HCM được chính thức thành lập vào ngày 01 tháng 05 năm 2012.

Văn phòng trung tâm tại phòng A.09 khu nhà A trường CĐ Công thương TP.HCM – Số 20 Tăng Nhơn Phú – Phường Phước Long B – Quận 9 – TP.HCM.

Điện thoại: 028.62881352

Địa chỉ mail: [email protected] 

Website: http://htsv.hitu.edu.vn