Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

1.Kế Toán Lương. 2.Cung Tiêu. 3.Nhân Sự. 4.Phòng Rập + Mẫu. 5.200 lao động phổ thông.(38)

CÔNG TY TNHH CN TM MINH NGHỆ

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Mức lương: Lương thỏa thuận

Lưu Công Việc
31 Lượt Xem
07/03/2018 09:27

Kỹ Năng Công Việc

1.Kế Toán Lương. 2.Cung Tiêu. 3.Nhân Sự. 4.Phòng Rập + Mẫu. 5.200 lao động phổ thông.

Mô Tả Công Việc

.

Yêu Cầu Của Công Việc

.

Thông Tin Công Ty

CÔNG TY TNHH CN TM MINH NGHỆ

Tên người liên hệ: C.Loan
Email Liên Hệ:hotrosinhvien@hitu.edu.vn
Điện thoại: 028.62881352
Địa chỉ nhận hồ sơ: 20, TNPB, P.PLB, Q.9
Qui mô công ty:

Xem thêm việc làm

Chia Sẻ Công việc này