Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

10 nhân viên thí nghiệm điện(42)

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Mức lương: Lương thỏa thuận

Lưu Công Việc
62 Lượt Xem
12/03/2019 10:10

Kỹ Năng Công Việc

10 nhân viên thí nghiệm điện(42)

Mô Tả Công Việc

...

Yêu Cầu Của Công Việc

...

Thông Tin Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Tên người liên hệ: C.Loan
Email Liên Hệ:hotrosinhvien@hitu.edu.vn
Điện thoại: 028.62881352
Địa chỉ nhận hồ sơ: 20, TNPB, P.PLB, Q.9
Qui mô công ty:

Xem thêm việc làm

Chia Sẻ Công việc này