Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

Kỹ Sư Hóa, NV Phòng Thí Nghiệm(198)

Cty Becker Industrial Coatings Việt Nam

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Mức lương: Lương thỏa thuận

Lưu Công Việc
173 Lượt Xem
13/02/2020 09:19

Kỹ Năng Công Việc

Kỹ Sư Hóa, NV Phòng Thí Nghiệm(198)

Mô Tả Công Việc

• Responsible for carrying out the development and quality control activities assigned by Senior Chemist, Chemist or Lab Technician.
Chịu trách nhiệm thực hiện việc phát triển và kiểm tra chất lượng sản phẩm được giao bởi Kỹ sư hoá cấp cao, Kỹ sư hoá hoặc Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm

Yêu Cầu Của Công Việc

Trợ giúp về các vấn đề kỹ thuật và các vấn đề liên quan đến quá trình chạy thử nghiệm nếu có yêu cầu.
• Responsible for the general cleanliness and orderliness of the respective laboratory areas and function rooms.
Chịu trách nhiệm dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp trong khu vực thí nghiệm và phòng chức năng.

Thông Tin Công Ty

Cty Becker Industrial Coatings Việt Nam

Tên người liên hệ: C.Loan
Email Liên Hệ:[email protected]
Điện thoại: 028.62881352
Địa chỉ nhận hồ sơ: 20, TNPB, P.PLB, Q.9
Qui mô công ty:

Xem thêm việc làm

Chia Sẻ Công việc này

Công việc tương tự