Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

NV Bảo Trì Điện, Kỹ Sư Điện Điều Khiển(16)

Cty Aie Liquide Việt Nam

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Mức lương: 7 - 8 $

Lưu Công Việc
37 Lượt Xem
17/01/2018 10:16

Kỹ Năng Công Việc

NV kỹ thuật điện, kỹ sư điện

Mô Tả Công Việc

..

Yêu Cầu Của Công Việc

..

Thông Tin Công Ty

Cty Aie Liquide Việt Nam

Tên người liên hệ: C.Loan
Email Liên Hệ:hotrosinhvien@hitu.edu.vn
Điện thoại: 028.62881352
Địa chỉ nhận hồ sơ: 20, TNPB, P.PLB, Q.9
Qui mô công ty:

Xem thêm việc làm

Chia Sẻ Công việc này