Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

NV Bảo Trì, NV Vận Hành Máy, NV Phòng Khuôn(77)

Cty TNHH Dynaplast Packaging Việt Nam

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Mức lương: Lương thỏa thuận

Lưu Công Việc
71 Lượt Xem
29/03/2019 14:07

Kỹ Năng Công Việc

NV Bảo Trì, NV Vận Hành Máy, NV Phòng Khuôn(77)

Mô Tả Công Việc

..........

Yêu Cầu Của Công Việc

................

Thông Tin Công Ty

Cty TNHH Dynaplast Packaging Việt Nam

Tên người liên hệ: C.Loan
Email Liên Hệ:hotrosinhvien@hitu.edu.vn
Điện thoại: 028.62881352
Địa chỉ nhận hồ sơ: 20, TNPB, P.PLB, Q.9
Qui mô công ty:

Xem thêm việc làm

Chia Sẻ Công việc này