Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

NV Hỗ Trợ Kinh Doanh Bán Thời Gian(243)

Công ty APS Holding

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Mức lương: Lương thỏa thuận

Lưu Công Việc
134 Lượt Xem
05/09/2018 10:10

Kỹ Năng Công Việc

NV Hỗ Trợ Kinh Doanh Bán Thời Gian(243)

Mô Tả Công Việc

Cung cấp thông tin về các khoản vay tài
chính và tình hình nợ cho khách nợ qua hệ
thống tổng đài.
• Thương lượng, hướng dẫn khách nợ thực
hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản vay tồn
đọng.
• Theo dỏi việc thực hiện thanh toán nợ của
khách nợ.
• Tìm kiếm thông tin liên lạc với khách nợ do
thông tin cũ của khách nợ không còn hoạt
động.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
của cấp trên

Yêu Cầu Của Công Việc

Tốt nghiệp THPT trở lên
- Ưu tiên sinh viên muốn
làm thêm, sinh viên mới
tốt nghiệp
- Tự tin, giao tiếp tốt , chịu khó học hỏi

Thông Tin Công Ty

Công ty APS Holding

Tên người liên hệ: C.Loan
Email Liên Hệ:hotrosinhvien@hitu.edu.vn
Điện thoại: 028.62881352
Địa chỉ nhận hồ sơ: 20, TNPB, P.PLB, Q.9
Qui mô công ty:

Xem thêm việc làm

Chia Sẻ Công việc này