Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

NV Kế Toán, CN Hóa, CN Thực Phẩm(43)

Viện Nghiên Cứu Dầu & Cây Có Dầu

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Mức lương: Lương thỏa thuận

Lưu Công Việc
123 Lượt Xem
25/05/2020 09:00

Kỹ Năng Công Việc

NV Kế Toán, CN Hóa, CN Thực Phẩm(43)

Mô Tả Công Việc

.............

Yêu Cầu Của Công Việc

.............

Thông Tin Công Ty

Viện Nghiên Cứu Dầu & Cây Có Dầu

Tên người liên hệ: C.Loan
Email Liên Hệ:[email protected]
Điện thoại: 028.62881352
Địa chỉ nhận hồ sơ: 20, TNPB, P.PLB, Q.9
Qui mô công ty:

Xem thêm việc làm

Chia Sẻ Công việc này

Công việc tương tự