Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

NV Kỹ Thuật Điện(131)

Cty CP Quản Lý & Khai Thác Tài Sản Dầu Khí

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Mức lương: Lương thỏa thuận

Lưu Công Việc
99 Lượt Xem
20/05/2019 14:15

Kỹ Năng Công Việc

NV Kỹ Thuật Điện(131)

Mô Tả Công Việc

....

Yêu Cầu Của Công Việc

...............

Thông Tin Công Ty

Cty CP Quản Lý & Khai Thác Tài Sản Dầu Khí

Tên người liên hệ: C.Loan
Email Liên Hệ:[email protected]
Điện thoại: 028.62881352
Địa chỉ nhận hồ sơ: 20, TNPB, P.PLB, Q.9
Qui mô công ty:

Xem thêm việc làm

Chia Sẻ Công việc này