Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

NV Kỹ Thuật Điện, NV Kỹ Thuật Cơ Khí(62)

Cty CP Thép VAS Tuệ Minh

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Mức lương: Lương thỏa thuận

Lưu Công Việc
109 Lượt Xem
09/07/2020 08:58

Kỹ Năng Công Việc

NV Kỹ Thuật Điện, NV Kỹ Thuật Cơ Khí(62)

Mô Tả Công Việc

............

Yêu Cầu Của Công Việc

...............

Thông Tin Công Ty

Cty CP Thép VAS Tuệ Minh

Tên người liên hệ: C.Loan
Email Liên Hệ:[email protected]
Điện thoại: 028.62881352
Địa chỉ nhận hồ sơ: 20, TNPB, P.PLB, Q.9
Qui mô công ty:

Xem thêm việc làm

Chia Sẻ Công việc này

Công việc tương tự