Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

NV Lập Trình, NV Chăm Sóc Khách Hàng Qua Điện Thoại(154)

Cty Sofor Giải Pháp Phần Mềm ERP Dành Cho Bạn

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Mức lương: Lương thỏa thuận

Lưu Công Việc
99 Lượt Xem
05/06/2019 09:15

Kỹ Năng Công Việc

NV Lập Trình, NV Chăm Sóc Khách Hàng Qua Điện Thoại(154)

Mô Tả Công Việc

.......

Yêu Cầu Của Công Việc

..............

Thông Tin Công Ty

Cty Sofor Giải Pháp Phần Mềm ERP Dành Cho Bạn

Tên người liên hệ: C.Loan
Email Liên Hệ:[email protected]
Điện thoại: 028.62881352
Địa chỉ nhận hồ sơ: 20, TNPB, P.PLB, Q.9
Qui mô công ty:

Xem thêm việc làm

Chia Sẻ Công việc này