Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

Sinh Viên Làm Thêm

Bộ Khoa Học & Công Nghệ Liên Hiệp Phát Triển Kinh Tế & Giáo Dục

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Mức lương: Lương thỏa thuận

Lưu Công Việc
67 Lượt Xem
19/08/2019 10:18

Kỹ Năng Công Việc

Sinh Viên Làm Thêm

Mô Tả Công Việc

..............

Yêu Cầu Của Công Việc

............Sinh viên đang học ngành kế toán

Thông Tin Công Ty

Bộ Khoa Học & Công Nghệ Liên Hiệp Phát Triển Kinh Tế & Giáo Dục

Tên người liên hệ: C.Loan
Email Liên Hệ:hotrosinhvien@hitu.edu.vn
Điện thoại: 028.62881352
Địa chỉ nhận hồ sơ: 20, TNPB, P.PLB, Q.9
Qui mô công ty:

Xem thêm việc làm

Chia Sẻ Công việc này