Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

SV Làm Thêm, NV Bán Hàng, NV PhoToCoopy, NV Hành Chính, NV Đóng Gói San Phẩm(302)

TT Hỗ Trợ Học Sinh Sinh Viên TPHCM

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Mức lương: Lương thỏa thuận

Lưu Công Việc
165 Lượt Xem
01/11/2018 09:02

Kỹ Năng Công Việc

SV Làm Thêm, NV Bán Hàng, NV PhoToCoopy, NV Hành Chính, NV Đóng Gói San Phẩm(302)

Mô Tả Công Việc

..

Yêu Cầu Của Công Việc

..

Thông Tin Công Ty

TT Hỗ Trợ Học Sinh Sinh Viên TPHCM

Tên người liên hệ: C.loan
Email Liên Hệ:hotrosinhvien@hitu.edu.vn
Điện thoại: 028.62881352
Địa chỉ nhận hồ sơ: 20, TNPB, P.PLB, Q.9
Qui mô công ty:

Xem thêm việc làm

Chia Sẻ Công việc này

Công việc tương tự