Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

SV Thực Tập Ngàng Hàn Cơ Khí Chế Tạo Máy, Điện Công Nghiệp Có Lương(240)

Cty CP Cơ Điện Lạnh Miền Đông

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Mức lương: Lương thỏa thuận

Lưu Công Việc
25 Lượt Xem
23/09/2019 10:31

Kỹ Năng Công Việc

SV Thực Tập Ngàng Hàn Cơ Khí Chế Tạo Máy, Điện Công Nghiệp Có Lương(240)

Mô Tả Công Việc

.........

Yêu Cầu Của Công Việc

............

Thông Tin Công Ty

Cty CP Cơ Điện Lạnh Miền Đông

Tên người liên hệ: C.Loan
Email Liên Hệ:hotrosinhvien@hitu.edu.vn
Điện thoại: 028.62881352
Địa chỉ nhận hồ sơ: 20, TNPB, P.PLB, Q.9
Qui mô công ty:

Xem thêm việc làm

Chia Sẻ Công việc này