Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

VN Vận Hành Máy, Lao Động Phổ Thông, NV KHo, NV Bảo Trì, NV Phòng Thí Nghiệm(296)

Cty TNHH Schneider Châu Âu

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Mức lương: Lương thỏa thuận

Lưu Công Việc
97 Lượt Xem
29/10/2018 10:38

Kỹ Năng Công Việc

VN Vận Hành Máy, Lao Động Phổ Thông, NV KHo, NV Bảo Trì, NV Phòng Thí Nghiệm(296)

Mô Tả Công Việc

..

Yêu Cầu Của Công Việc

..

Thông Tin Công Ty

Cty TNHH Schneider Châu Âu

Tên người liên hệ: C.Loan
Email Liên Hệ:hotrosinhvien@hitu.edu.vn
Điện thoại: 028.62881352
Địa chỉ nhận hồ sơ: 20, TNPB, P.PLB, Q.9
Qui mô công ty:

Xem thêm việc làm

Chia Sẻ Công việc này

Công việc tương tự