Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development

Job Description

- Trực tiếp đưng máy in kỹ thuật số Nhật Bản và máy sấy vải tại Cty.

- Tiếp nhận file in, xử lý file theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của máy in.

- Hỗ trợ gia công vải trước in và sau in.

- Kiểm tra số lượng và chất lượng màu sắc trước khi in, đảm bảo đúng chất lượng và tiến đọ theo lệnh sản xuất.

- Vệ sinh máy sạch sẽ sau khi in và khu vực làm việc.

- Các công việc chuyên môn theo sự phân công của quản lý.

Job Requirement

- Trung thực, thái độ tốt, tinh thần chách nhiệm và hợp tác tích cực.

- Sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa: corel, photoshop, al.

- Chấp nhận tăng ca khi có yêu cầu theo đơn hàng.

- Sức khỏe tốt, không hút thuốc.

- Thời gian làm việc theo ca 8 tiếng/ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cty, Cty Newlondon-VN Tuyển:, Cty Newlondon-VN Tuyển: Nhân Viên Ra Rập Giày Thời Trang Nữ
 • Number of positions: 5
 • Posted: 21/11/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cty, Cty ESG JEANS Tuyển: SV Làm Thêm
 • Number of positions: 20
 • Posted: 08/11/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: TT Phát Triển FTVNPCC Tuyển: NV Phát Triển Mẫu Kỹ Thuật Viên Lưu Trình, TT Phát Triển FTVNPCC Tuyển: NV Phát Triển Mẫu Kỹ Thuật Viên Lưu Trình
 • Number of positions: 10
 • Posted: 29/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cty Liên Phương Tuyển: NV Kỹ Thuật Sợi NV Bảo Trì Điện Cơ Khí, Cty Liên Phương Tuyển: NV Kỹ Thuật Sợi NV Bảo Trì Điện Cơ Khí
 • Number of positions: 34
 • Posted: 16/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cty Bảo Lân Tuyển: NV Kinh Doanh, Cty Bảo Lân Tuyển: NV Kinh Doanh
 • Number of positions: 10
 • Posted: 16/09/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cty Liên Phương Tuyển: Ngành Công Nghệ Dệt Sợi NV Kỹ Thuật Điện Điện Tử NV Cơ Khí Dệt Sợi, Cty Liên Phương Tuyển: Ngành Công Nghệ Dệt Sợi NV Kỹ Thuật Điện Điện Tử NV Cơ Khí Dệt Sợi
 • Number of positions: 22
 • Posted: 31/08/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/08/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/07/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cty Liên Phương Tuyển: NV bảo Trì CN May NV Thiết Kế Vải, Cty Liên Phương Tuyển: NV bảo Trì CN May NV Thiết Kế Vải CN Ủi QC, Cty Liên Phương Tuyển: NV bảo Trì CN May NV Thiết Kế Vải CN Ủi QC CN Cắt, Cty Liên Phương Tuyển: NV bảo Trì CN May NV Thiết Kế Vải CN Ủi QC CN Cắt NC Vận Hành, Cty Liên Phương Tuyển: NV bảo Trì CN May NV Thiết Kế Vải CN Ủi QC CN Cắt NC Vận Hành CN Dệt NV Sửa Lỗi Vải, Cty Liên Phương Tuyển: NV bảo Trì CN May NV Thiết Kế Vải CN Ủi QC CN Cắt NC Vận Hành CN Dệt LĐ Phổ Thông NV Sửa Lỗi Vải, Cty Liên Phương Tuyển: NV bảo Trì CN May NV Thiết Kế Vải CN Ủi QC CN Cắt NC Vận Hành CN Dệt LĐ Phổ Thông NV Sửa Lỗi Vải, Cty Liên Phương Tuyển: NV bảo Trì CN May NV Thiết Kế Vải CN Ủi QC CN Cắt NC Vận Hành CN Dệt LĐ Phổ Thông NV Sửa Lỗi Vải
 • Number of positions: 695
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 20/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cty Tỷ Hùng Tuyển: NV Kế Toán NV Cơ Điện NV Khai Thác NV Phiên Dịch Tiếng Hoa Công Nhân Giày, Cty Tỷ Hùng Tuyển: NV Kế Toán NV Cơ Điện NV Khai Thác NV Phiên Dịch Tiếng Hoa Công Nhân Giày
 • Number of positions: 512
 • Posted: 01/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.