Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

 

Regulations

QUY ĐỊNH

Liên hệ tìm việc làm tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

1. Thời gian làm việc:

- Buổi sáng:  7g30 - 11g30

- Buổi chiều: 13g00 - 16g30

- Thứ bảy làm việc buổi sáng

- Chủ nhật và các ngày lễ: nghỉ.

2. Đối tượng tìm việc làm:

- Sinh viên, học sinh nhà trường

- Sinh viên vừa tốt nghiệp

- Người đi làm.

Sau đây gọi chung là người tìm việc.

3. Qui trình xin việc:

- Xem thông tin tuyển dụng ở bảng tin, nắm rõ yêu cầu tuyển dụng và mã số vị trí tuyển dụng.

- Trình thẻ sinh viên (đối với sinh viên chưa tốt nghiệp) hoặc CMND, cho người phụ trách tư vấn giới thiệu việc làm.

- Sau khi được tư vấn công việc, người tìm việc nhận và điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký tìm việc, Trung tâm sẽ cấp giấy giới thiệu để người tìm việc gặp đơn vị tuyển dụng.

- Lưu ý: Điền vào phiếu đăng ký tìm việc: Tất cả người tìm việc nếu không tìm được việc phù hợp có thể xin điền vào mẫu phiếu đăng ký tìm việc, phiếu này có giá trị trong vòng 03 tháng để trung tâm có thể liên lạc lại khi có công việc phù hợp. 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.