Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

ABOUT US

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp là một đơn vị hành chánh trực thuộc Ban giám hiệu; được thành lập ngày 01/05/2012 bởi quyết định của hiệu trưởng.Trung tâm tổ chức thực hiện, phối hợp các Trưởng đơn vị trực thuộc nhà trường chỉ đạo thực hiện các hoạt động hỗ trợ người học, xây dựng mối quan hệ hợp tác và quan hệ khách hàng 2 chiều với các doanh nghiệp theo những kế hoạch đã được lãnh đạo nhà trường phê chuẩn.

OPENING JOBS

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên kinh doanh
 • Number of positions: 10
 • Posted: 05/12/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Thực tập sinh TCNH
 • Number of positions: 10
 • Posted: 05/12/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên tư vấn tài chính
 • Number of positions: 10
 • Posted: 01/12/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên tư vấn tài chính
 • Number of positions: 10
 • Posted: 01/12/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: NVPT mẫu túi xách , , NVPT mẫu túi xách , NVPT mẫu giày dép , , NVPT mẫu túi xách , NVPT mẫu giày dép , NV Marketing , , NVPT mẫu túi xách , NVPT mẫu giày dép , NV Marketing , NVKT Triển Khai Sản Xuất , , NVPT mẫu túi xách , NVPT mẫu giày dép , NV Marketing , NVKT Triển Khai Sản Xuất , NVKT Mẫu , , NVPT mẫu túi xách , NVPT mẫu giày dép , NV Marketing , NVKT Triển Khai Sản Xuất , NVKT Mẫu , NVKT , KS Hóa , NVPT mẫu túi xách , NVPT mẫu giày dép , NV Marketing , NVKT Triển Khai Sản Xuất , NVKT Mẫu , NVKT , KS Hóa
 • Number of positions: 9
 • Posted: 30/11/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Bảo trì điện
 • Number of positions: 4
 • Posted: 28/11/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Junior Merchandise
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/11/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Thực tập sinh Kế toán
 • Number of positions: 10
 • Posted: 17/11/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Kế toán , Thực tập sinh Kế toán
 • Number of positions: 5
 • Posted: 21/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: SV thực tập ngành cơ khí
 • Number of positions: 30
 • Posted: 21/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.