Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

ABOUT US

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp là một đơn vị hành chánh trực thuộc Ban giám hiệu; được thành lập ngày 01/05/2012 bởi quyết định của hiệu trưởng.Trung tâm tổ chức thực hiện, phối hợp các Trưởng đơn vị trực thuộc nhà trường chỉ đạo thực hiện các hoạt động hỗ trợ người học, xây dựng mối quan hệ hợp tác và quan hệ khách hàng 2 chiều với các doanh nghiệp theo những kế hoạch đã được lãnh đạo nhà trường phê chuẩn.

OPENING JOBS

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Thực tập sinh kế toán- tài chính
 • Number of positions: 10
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên kinh doanh, Đại diện kinh doanh, Nhân viên phòng kinh doanh, Nhân viên bán hàng, Đại diện bán hàng, Telesales, Salesman, Sales Engineer, Sales Executive, Chuyên Viên Kinh Doanh, Sales Dept, Sales Logistics, Sales Staff
 • Number of positions: 10
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên sửa chữa điện trụ bơm
 • Number of positions: 3
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên vận hành máy, Nhân viên lập trình máy, Machine Programmer, Industrial Machine Operator, tiện CNC, phay CNC, ép nhựa, Kỹ thuật viên vận hành máy
 • Number of positions: 10
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Thực tập sinh IT, ĐTVT
 • Number of positions: 50
 • Posted: 20/06/2024
 • Location:
 • Required skills: Bảo dưỡng ô tô làm việc tại Nhật, , Bảo dưỡng ô tô làm việc tại Nhật, lắp ráp linh kiện tại Nhật nữ
 • Number of positions: 87
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Thực tập sinh, Nhân viên thực tập, Internship, Nhân viên thực tập nước ngoài
 • Number of positions: 20
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: NVVP, Nhân viên công nghệ PE, , NVVP, Nhân viên công nghệ PE, NV chất lượng PSQA
 • Number of positions: 6
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên kỹ thuật điện, SV thực tập
 • Number of positions: 15
 • Posted: 14/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên kinh doanh, Đại diện kinh doanh, Nhân viên phòng kinh doanh, Nhân viên bán hàng, Đại diện bán hàng, Telesales, Salesman, Sales Engineer, Sales Executive, Chuyên Viên Kinh Doanh, Sales Dept, Sales Logistics, Sales Staff
 • Number of positions: 10
 • Posted: 14/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.