Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Training & Development

Job Description

Phụ trách khách hàng trong khu vực được phân công. Tìm kiếm, Xây dựng, Chào
hàng, Giới thiệu, Tư Vấn lấy đơn hàng và chăm sóc nhóm khách hàng...
 Xây dựng kế hoach đi thị trường hàng tuần. Phát triển thị trường trong khu vực được
phân công, đảm bảo độ phủ và tiếp cận tốt nhất đến khách hàng các khu vực phụ
trách. Thường xuyên phối hợp với Thư Ký Kinh Doanh nhằm cập nhật thị trường khu
vực phụ trách.
 Xây dựng hệ thống data-base nhóm khách hàng phụ trách bao gồm địa chỉ liên hệ,
hình ảnh cửa hàng…., liên hệ và cập nhật thông tin các sản phẩm mới của công ty cho
khách hàng.
 Đề xuất các chương trình bán hàng thúc đẩy Doanh số trong kênh bán hàng được
phân công.

Job Requirement

Yêu cầu:
 Nam, tốt nghiệp trung học trở lên có niềm đam mê kinh doanh
 Ưu tiên người có kinh nghiệm
 Ham học hỏi, chịu khó, kiên trì với công việc.
 Thời gian làm việc: Linh hoạt
 Quyền lợi:
 Thu nhập: 8 - 15 triệu/tháng theo năng lực.
 Hưởng các chế độ Bảo Hiểm Y Tế và Bảo Hiểm Xã Hội đầy đủ.
 Thứ 7 làm từ 8:00 đến 12:00
 Được đào tạo và phát triển năng lực kinh Doanh.
 Được tham gia trực tiếp vào các giao dịch và đàm phán với các đối tác, giúp gây dựng
kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng.
 Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thuận lợi
 Có cơ hội được thăng tiến lên các vị trí mới

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.