Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development

Job Description

Kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất sợi cotton, chất lượng sản phẩm, máy móc thiết bị.

• Quản lý lập kế hoạch sản xuất, công nghệ sản xuất.
• Quản lý các ca làm việc, quản lý công nhân viên sản xuất

Job Requirement

 1. Tốt nghiệp chuyên ngành sợi (Textile Engineer)
 2. Hoặc nếu là chuyên ngành khác như: Điện, cơ khí, tự động hóa thì có ít nhất 05 năm làm việc trong các nhà máy sản xuất sợi cotton.
 3. Giao tiếp tốt tiếng Anh.

Ưu tiên khu vực Nhơn Trạch, Long Thành, Biên Hòa

Similar Jobs

 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Cty Dệt Renze Tuyển: NV Công Nghệ Điều Độ, Cty Dệt Renze Tuyển: NV Công Nghệ Điều Độ, Cty Dệt Renze Tuyển: NV Công Nghệ Điều Độ
 • Number of positions: 6
 • Posted: 02/03/2023
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: TT Phát Triển Sản Phẩm Tuyển: NV Phát Triển Mẫu Kỹ Thuật Viên Lưu Trình
 • Number of positions: 10
 • Posted: 16/02/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.