Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Mô tả công việc: Hỗ trợ khách hàng /bác tài sử dụng Ứng dụng Sben tại Tp Hồ Chí
Minh.
- Thù lao: 30 000đ - 40 000đ/1 giờ (Ba mươi đến bốn mươi ngàn đồng/ 1 giờ).
- Địa điểm làm việc: Đăng ký làm việc gần chỗ ở.
- Giờ làm việc: Tuỳ theo thời gian rảnh của sinh viên.
- Không yêu cầu ngoại hình, kinh nghiệm.

Job Requirement

Mô tả công việc: Hỗ trợ khách hàng /bác tài sử dụng Ứng dụng Sben tại Tp Hồ Chí
Minh.
- Thù lao: 30 000đ - 40 000đ/1 giờ (Ba mươi đến bốn mươi ngàn đồng/ 1 giờ).
- Địa điểm làm việc: Đăng ký làm việc gần chỗ ở.
- Giờ làm việc: Tuỳ theo thời gian rảnh của sinh viên.
- Không yêu cầu ngoại hình, kinh nghiệm.

Similar Jobs

  • Location: Ho Chi Minh
  • Required skills: Cty Nhân Kiệt Tuyển: NV Bán Hàng Viễn Thông, Cty Nhân Kiệt Tuyển: NV Bán Hàng Viễn Thông
  • Number of positions: 100
  • Posted: 16/09/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.