Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Mô tả công việc:
 Công tác Thủ quỹ: Quản lý quỹ tiền mặt, thu chi tiền mặt kịp thời, chính xác và
kiểm quỹ tiền mặt theo quy định; Ghi chép, sổ quỹ cẩn thận, chính xác, cập nhật
số liệu hàng ngày; Thực hiện các giao dịch với ngân hàng kịp thời, chính xác theo
phân công và quy định.
 Công tác văn thư, hành chính: Lưu trữ, bảo quản toàn bộ hồ sơ, chứng từ kịp thời,
theo đúng quy định; Quản lý mộc dấu chi nhánh; Quản lý và cung cấp số phát
hành công văn đi, công văn đến kịp thời và lưu trữ đúng quy định; Quản lý văn
phòng phẩm, hàng hóa, vật phẩm, công cụ, dụng cụ chi nhánh.
 Các công tác khác theo sự phân công.

Job Requirement

Yêu cầu ứng viên:
 Tốt nghiệp Trung cấp kinh tế trở lên. Sử dụng được vi tính văn phòng.
 Yêu thích công tác xã hội, tận tâm với người lao động nghèo.
 Ham học hỏi, có tư duy độc lập, năng động, sáng tạo, chịu áp lực công việc cao.

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Ngân Hàng Tuyển: Thực Tập Sinh
 • Number of positions: 10
 • Posted: 19/07/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cty BBF Việt Nam Tuyển: Thực Tập Sinh Kế Toán
 • Number of positions: 10
 • Posted: 23/05/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 30
 • Posted: 09/03/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Kế toán , Thực tập sinh Kế toán
 • Number of positions: 5
 • Posted: 21/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.