Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 Sinh viên hệ cao đẳng trở lên

+ Chuyên ngành kinh kế, tài chính, ngân hàng

+ Sinh viên năm cuối đối với hệ cao đẳng, sinh viên năm 3 trở lên đối với hệ đại học

+ Vui vẻ, năng động, có tinh thần học hỏi

Job Requirement

+ Được ký hợp đồng tập sự

+ Hưởng lương theo năng suất (tối thiểu 2.000.000 đồng/ tháng)

+ Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng

+ Được hỗ trợ hướng dẫn thực tập, và ký báo cáo để tốt nghiệp

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.