Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

+ Cơ hội được hỗ trợ vào nhân viên tập sự với quyền lợi như trên

+ Được hỗ trợ hướng dẫn thực tập, và ký báo cáo để tốt nghiệp

+ Được chia sẻ, hướng dẫn các kỹ năng giao tiếp, Telesals, kiến thức cơ bản về tài chính và vận dụng vào thực tế

Job Requirement

+ Chuyên ngành kinh kế, tài chính, ngân hàng

+ Sinh viên năm cuối đối với hệ cao đẳng, sinh viên năm 3-4 trở lên đối với hệ đại học

+ Vui vẻ, năng động, có tinh thần học hỏi

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cty Tài Chính Vi Mô CEP Tuyển: NV Thủ Quỹ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/07/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cty BBF Việt Nam Tuyển: Thực Tập Sinh Kế Toán
 • Number of positions: 10
 • Posted: 23/05/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 30
 • Posted: 09/03/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Kế toán , Thực tập sinh Kế toán
 • Number of positions: 5
 • Posted: 21/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.