Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

 

Mandates

1. Chức năng: Là đơn vị quản lý và tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác hỗ trợ người học và hợp tác doanh nghiệp

2. Nhiệm vụ:

- Hỗ trợ miễn phí tìm kiếm việc làm cho người học trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp;

- Hỗ trợ miễn phí người học tìm chổ ở, phối hợp với phòng quản lý ký túc xá trong các hoạt động ngoại trú và nội trú cho người học;

- Hỗ trợ miễn phí người học trong việc tìm kiếm nơi thực tập;

- Phối hợp với khoa chuyên ngành trong việc hợp tác doanh nghiệp;

- Khảo sát việc làm của người học sau tốt nghiệp và người học có việc làm đúng chuyên môn đào tạo;

- Phối hợp với các đơn vị lên kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động tìm hiểu, tiếp xúc, giao lưu, tự giới thiệu tiềm năng và khả năng hợp tác, cung ứng dịch vụ để phát triển quan hệ với các doanh nghiệp có quan hệ với trường;

- Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đảm bảo việc thực tập cho người học;

- Đẩy mạnh khai thác các quan hệ với doanh nghiệp để làm đầu mối triển khai cho các đơn vị tổ chức thực hiện các lớp đào tạo theo địa chỉ; đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp, địa phương; bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, đào tạo lại kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho lực lượng lao động đang trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.