Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

ABOUT US

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp là một đơn vị hành chánh trực thuộc Ban giám hiệu; được thành lập ngày 01/05/2012 bởi quyết định của hiệu trưởng.Trung tâm tổ chức thực hiện, phối hợp các Trưởng đơn vị trực thuộc nhà trường chỉ đạo thực hiện các hoạt động hỗ trợ người học, xây dựng mối quan hệ hợp tác và quan hệ khách hàng 2 chiều với các doanh nghiệp theo những kế hoạch đã được lãnh đạo nhà trường phê chuẩn.

OPENING JOBS

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cty Greenlotus Tuyển: NV Kỹ Thuât May
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/07/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cty Liên Phương Tuyển: NV bảo Trì CN May NV Thiết Kế Vải, Cty Liên Phương Tuyển: NV bảo Trì CN May NV Thiết Kế Vải CN Ủi QC, Cty Liên Phương Tuyển: NV bảo Trì CN May NV Thiết Kế Vải CN Ủi QC CN Cắt, Cty Liên Phương Tuyển: NV bảo Trì CN May NV Thiết Kế Vải CN Ủi QC CN Cắt NC Vận Hành, Cty Liên Phương Tuyển: NV bảo Trì CN May NV Thiết Kế Vải CN Ủi QC CN Cắt NC Vận Hành CN Dệt NV Sửa Lỗi Vải, Cty Liên Phương Tuyển: NV bảo Trì CN May NV Thiết Kế Vải CN Ủi QC CN Cắt NC Vận Hành CN Dệt LĐ Phổ Thông NV Sửa Lỗi Vải, Cty Liên Phương Tuyển: NV bảo Trì CN May NV Thiết Kế Vải CN Ủi QC CN Cắt NC Vận Hành CN Dệt LĐ Phổ Thông NV Sửa Lỗi Vải, Cty Liên Phương Tuyển: NV bảo Trì CN May NV Thiết Kế Vải CN Ủi QC CN Cắt NC Vận Hành CN Dệt LĐ Phổ Thông NV Sửa Lỗi Vải
 • Number of positions: 695
 • Posted: 27/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Number of positions: 70
 • Posted: 23/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cty Mitek Tuyển: Kỹ Sư Thiết Kế Kết CấuHọc Viên Autocad Dự Toán Viên
 • Number of positions: 100
 • Posted: 23/06/2022
 • Location: Dong Nai
 • Required skills: Cty Bình Minh Tuyển: NV Kỹ Thuật NV Kinh Doanh
 • Number of positions: 15
 • Posted: 22/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: VieetComBank Tuyển: Cộng Tác Viên
 • Number of positions: 3
 • Posted: 22/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cty Wsolution Tuyển: SV Thực Tập Ngành Công Nghệ thông Tin
 • Number of positions: 10
 • Posted: 21/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cty Hưng Thịnh Tuyển: Kế Toán Bán Hàng
 • Number of positions: 5
 • Posted: 21/06/2022
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Cty Sao Việt Tuyển: NV Khai thác Giày Mẫu Thương Hiệu PUMA
 • Number of positions: 2
 • Posted: 20/06/2022
 • Location: Tay Ninh
 • Required skills: Cty Can Sports Tuyển: NV Khai Thác Mã Giày NV Tính Giá Thành Sản Phẩm NV Lưu Trình NV Kỹ Thuật Sản Xuất NV Năng Lượng NV Hóa Chất NV IT NV Thu
 • Number of positions: 21
 • Posted: 20/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.